alzheimer hastası ile ilgilenen hemşire alzheimer tedavisi

Yaklaşımları ve Uygulama Metotları ile Alzheimer Tedavisi

Yaşlı nüfus için büyük bir sağlık sorunu olarak görülen Alzheimer hastalığı yaş ilerledikçe artar. Bu hastalık bütün demans tipleri arasında %50-70 oranında bulunduğu için, demansın en sık görülen tipi olarak bilinir. Hastalığın tanısı da zor olduğu için Alzheimer tedavisi diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında biraz daha güç ve uzun süreçleri kapsar.

Alzheimer Tedavisi

 

Nörolojik muayene, kan testleri, zihinsel testler, beyin görüntülemesi, hastalığın tanısını koymak için uygulanan yöntemlerdendir. Bazı durumlarda ise; EEG, SPECT, lomber ponksiyon (belden su alma) ve psikiyatri konsültasyonu gerekebilir.

Bilim dünyası Alzheimer tedavisi üzerinde çalışmalarını hâlâ sürdürmektedir. Hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte hastalık sürecini yavaşlatmak ve görülen belirtilerin sıklığını ve yoğunluğunu azaltmak için uygulanan tedavi yöntemleri vardır.

Alzheimer hastalığının özellikle ilerleyen evrelerinde hasta kadar hastaya bakan insanlar için de kolaylıklar sağlayacak tedaviler uygulanır. Böylece hastanın daha sağlıklı yaşaması sağlanırken ona refakat edenin de üzerindeki yük azaltılmış olur.

ilaçlarını inceleyen hasta

Alzheimer hastalığında tedavi yaklaşımları

Alzheimer hastalığında uygulanan tedavi yöntemlerini kısaca açıklayacak olursak:

Farmakolojik tedavi yöntemleri

Alzheimer hastalığının ilerleme hızını azaltmak için ilaç tedavileri uygulanabiliyor. Alzheimer ilaçları, hafıza semptomları ve diğer bilişsel değişikliklere karşı yardımcı olabilmekte. Uygun ilaç tedavisine başlamak için ise hastalığın evresini ve davranışlarındaki bozuklukların iyi tanımlanması gerekir. Beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan ya da semptomların ilerlemesini yavaşlatan ilaçlar hastaların yaşamlarını oldukça kolaylaştırır.

Farmakolojik olmayan Alzheimer tedavisi yöntemleri

Bu hastalığın tedavisinde sadece ilaç değil aynı zamanda hastaların psikolojisine ve fizyolojik sağlığını olumlu yönde etkileyecek bazı farklı tedavi yöntemleri de uygulanabilir. Alzheimer hastalığında; yan etkilerinin olmaması, semptomları azaltması ve yaşam kalitesini olumlu etkilemesi nedeniyle müzik, dans, Tai Chi, masaj, sanat terapisi, aile üyelerinin ses ve görüntü kayıtları gibi bazı farmakolojik olmayan yaklaşımlar uygulanabilmektedir. Farmakolojik olmayan Alzheimer tedavisi ile ilaç dışında ışık, müzik, pet terapisi, egzersiz, dans, sosyal etkileşim gibi çeşitli yöntemler ile hastanın günlük hayata uyum sağlaması amaçlanır. Bu tedaviler sayesinde psikiyatri ilaçlarının aşırı kullanımının da azaltılması hedeflenir.

Referanslar

No Comments

YORUM YAZ

Alzheimer ile İlgili Diğer Yazılar