Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer hastalığı hafıza, düşünme ve davranış problemlerine neden olan, beynin fiziksel bir hastalığıdır. İlk olarak Alman nörolog Dr. Alois Alzheimer tarafından 1906 yılında tanımlanmıştır.

Alzheimer hastalığı, normal yaşlanmanın bir parçası olmamakla birlikte, alzheimer hastalığı ilerleyici bir hastalıktır ve belirtiler zamanla daha da kötü hale gelir.

Bilinen en büyük risk faktörü ileri yaştır, 65 yaş üstü nüfusun yaklaşık % 10 unun Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Alzheimer hastalığı tüm demansların %60-80 ini oluşturur.

Demans Nedir?

Demans kelimesi, hafıza kaybı, problem çözme, dil ve düşünmeyle ilgili problemleri içerebilen belirtiler bütününü tanımlamaktadır. Alzheimer hastalığı ya da inme gibi hastalıkların beyne zarar vermesi demansa neden olur.

Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Günlük hayatı etkileyen hafıza problemleri: Özellikle yakın geçmişte öğrenilen bilgilerin unutulması, önemli tarihleri ve olayları unutma, aynı soruların tekrar tekrar sorulması (Arada sırada isimleri ve randevuları unutur ama sonradan hatırlar).

Aşağıdaki bölümde diğer detayları sizin için açıkladık.

Günlük hayatı etkileyen hafıza problemleri: Özellikle yakın geçmişte öğrenilen bilgilerin unutulması, önemli tarihleri ve olayları unutma, aynı soruların tekrar tekrar sorulması (Arada sırada isimleri ve randevuları unutur ama sonradan hatırlar)

Kişiliğinde ve ruh halinde değişiklikler. Şaşkın, şüpheci, depresif, korkulu veya endişeli davranışlar.

Plan yapmakta ve sayısal problemleri çözmekte zorluklar. Eskiden olduğundan daha uzun süre düşünmek, konsantre olamamak

Günlük yaşantısındaki görevleri tamamlamakta zorlanma.

Tarihleri, mevsimi, geçen zamanı unutmak. Bazen nerede olduğunu veya oraya nasıl gittiğini unutmak.

Okumakta zorlanmak, mesafeyi ayarlayamamak, renkleri karıştırmak gibi görsel problemler

Konuşma problemleri: Konuşmayı takip etme veya katılma konusunda zorlanma, konuşmanın ortasında durmak, devam edememek, kelimeleri hatırlayamamak

Eşyaları koyduğu yerleri unutmak, olağandışı yerlere koymak

Karar almada güçlük, muhakemenin zayıflaması

Sosyal aktivitelerden çekilmek, eski hobilerinden vazgeçmek

Kendinizde veya bir yakınınızda bu belirtileri fark ederseniz doktorunuza başvurun.

Alzheimer Hastalığının Tedavisi Var mıdır?

Günümüz için Alzheimer hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yoktur.
Tedavide kullanılan ilaçlar hastalığın semptomlarının kötüleşmesini yavaşlatmakta, hastanın yaşam kalitesini arttırmakta ve bakım yükünü azaltmaktadırlar.

Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar için doktorunuza başvurunuz.

Türkiye’de Alzheimer Hasta Sayısı Kaçtır?

Ülkemizde yaklaşık 650 bin Alzheimer hastası bulunmaktadır, 2023 yılında Alzheimer hasta sayısının 850 bin olacağını tahmin etmekteyiz.
Ayrıntılı bilgi ve bağışlarınız için Alzheimerdernegi.org.tr